O firmie Kontakt
Audyt Asystent

Aby sprostać nowym wymaganiom audytorzy powinni być wyposażeni w nowoczesne narzędzia umożliwiające skuteczne zarządzanie. Przy rosnącej ilości dokumentów niezbędne jest zastosowanie programu pozwalającego na efektywną kontrolę wszystkich dokumentów, kartotek oraz korespondencji. Program taki oprócz poprawy jakości zarządzania i kontroli dokumentów powinien również umożliwiać znaczące zwiększenie wydajności pracy. W tym celu audytorzy stosują programy do zarządzania procesem audytu. Jednym z tego typu narzędzi jest "Audyt Asystent" stanowiący kontynuację poprzednich wersji, rozbudowany o nowe, ważne funkcje. Nasza firma prowadzi dalsze prace rozwojowe nad tym programem wykorzystując zarówno wiedzę współpracujących z nami ekspertów jak i uwagi audytorów korzystąjacych z naszego oprogramowania.

"Audyt Asystent" ułatwia pracę audytorom wewnętrznym poprzez obsługę takich zagadnień jak:
-  Zarządzanie planem rocznym 
-  Analiza ryzyka 
-  Rejestracja i zarządzanie zadaniami audytowymi 
-  Rejestracja i zarządzanie kartotekami / aktami (stałymi, bieżącymi, roboczymi) 
-  Rejestracja i zarządzanie dokumentami roboczymi. 
-  Obliczanie wielkości próbek 
-  Sporządzenie raportu z wykonania planu rocznego 
Ponadto program obsługuje bazę korespondencję, która ma bezpośredni wpływ na zawartość kartotek.

Na załączonej do książki Audyt wewnętrzny płycie CD znajduje się 14-dniowa wersja demo oraz dokumentacja użytkownika programu "Audyt Asystent"
Cena 1 licencji "na użytkownika" = 790 zł + VAT

W przypadku konieczności udzielenia dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny [0-22] 894.08.75 lub e-mail'owy: infoaudit@infoaudit.com.pl 

Do góry