O firmie Kontakt
Podręczniki procedur
 
Podręczniki procedur dla projektów współfinansowanych ze środków UE

Realizując projekty współfinansowane ze środków UE Instytucja Zarządzająca może zobowiązać Beneficjenta Końcowego do opracowania podręcznika procedur dla danego projektu. Jesteśmy frmą specjalizującą się w opracowywaniu takich podręczników.

Nasze doświadczenie:
Posiadamy praktyczne doświadczenie w realizacji przedmiotowego podręcznika. Napisaliśmy już szereg podręczników procedur. Naszymi Klientami m.in. są : 
-  Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
-  Urząd Miasta Poznania 
-  Urządu Miasta Zielona Góra 
-  Miejski Zarząd Dróg w opolu 
Posiadamy zatem praktyczne doświadczenie w realizacji przedmiotowego podręcznika.
Do góry