O firmie Kontakt
Procedury wewnętrzne
 
Bazując na naszym długoletnim doświadczeniu w realizacji audytów, kontroli i realizacji projektów unijnych oferujemy pomoc przy opracowaniu procedur wewnętrznych Państwa organizacji.

Nasze doświadczenie oraz dobra opinia w tym zakresie zostały docenione miedzy innymi przez MRR, który zlecił nam opracowanie swoich wewnętrznych procedur:
·         Mechanizmu Norweskiego - w 2007 roku
·         Mechanizmu Szwajcarskiego - w 2010 roku

Inne instytucje dla których opracowaliśmy podręczniki procedur:
·         Urząd Miasta Zielona Góra
·         Urząd Miasta Poznania
·         Miejski Zarząd Dróg w Warszawie
·         Miejski Zarząd Dróg w Opolu
·         Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
·         Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Inne instytucje dla których opracowaliśmy procedury audytu
·         Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
·         Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
·         Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
Do g�ry
Strefa Klienta