O firmie Kontakt
Badania przedkontrolne
Oferujemy swoje usługi profesjonalnego przygotowania do kontroli projektów. Działania te mają na celu m.in:
·         zidentyfikowanie potencjalnych ryzyk lub nieprawidłowości
·         wprowadzenie mechanizmów naprawczych jeszcze przed formalną kontrolą
·         sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji projektowej
·         weryfikacje wniosków o płatność zawierających informacje na temat wydatków kwalifikowanych wraz z opisem postępu rzeczowego.
 
Realizacja badania przedkontrolnego pozwala na oszczędność czasu i wysiłku ponoszonego na przygotowanie i prowadzenie dokumentacji projektowej, skrócenie oczekiwania na pozytywną weryfikację wniosków o płatność, przygotowanie poprawnej dokumentacji w sytuacji, gdy w projekcie wprowadzane są zmiany.

Badania przedkontrolne  realizowane są zgodnie z aktualnymi wytycznymi  Instytucji Zarządzającej zgodnie z przyjętymi zasadami kontroli przez specjalistów ds. audytu i kontroli. 

Poświadamy doświadczenie w obsłudze księgowej/finansowej projektów a także w zakresie realizacji kontroli projektów EFS.

Nasza firma na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przeprowadziła w 2010 roku kontrole zewnętrzne 46 projektów finansowanych z EFS. Kontrolowane przez nas instytucje to między innymi MSWiA i PARP. Umowę realizowaliśmy w oparciu o opracowane przez nas i zatwierdzone przez MRR listy kontrolne, które stanowią nasze autorskie opracowanie. Wartość badanych projektów przekracza 3 mld zł.
Do g�ry
Strefa Klienta