O firmie Kontakt
Call Center


Miło nam Państwa poinformować, iż świadczymy usługi call center i contact center z wykorzystaniem własnego studia CATI. Firma InfoAudit Sp. z o.o. wykorzystuje szereg dostępnych kanałów bezpośredniej komunikacji z klientami (telefonia, mailing, fax, komunikacja pocztowa). Wśród najważniejszych obszarów działania call i contact center oferujemy:

1.     Badania CATI (telefoniczne badania wspomagane komputerowo) i CAWI (internetowe badania wspomagane komputerowo)

2.     Telemarketing

3.     Budowa i weryfikacja baz danych

4.     Kampanie e‑mailingowe 

 


 

 

   1. Badania CATI/ CAWI

Usługi Studia CATI/CAWI wykorzystujemy zarówno do realizacji badań marketingowych jak i badań opinii społecznej za pośrednictwem wszystkich kanałów interaktywnej komunikacji, przede wszystkim telefonu. Specjalizujemy się w badaniach CATI (Computer Assisted Telephone Interview), czyli wywiadach telefonicznych prowadzonych przez ankieterów z wykorzystaniem systemu informatycznego, zgodnie z ustalonym scenariuszem. 

Realizujemy zlecenia zaróno dla sektora MSP jak i jednostek samorządu terytorialnego.

Studio CATI/CAWI zostało skonstruowane tak, by spełniało wszystkie potrzeby naszych Klientów. Najważniejsze cechy naszego studia to: 
 ·         10 stanowisk 
 ·         kontrola dźwięku i obrazu 
 ·         dedykowane oprogramowanie dla studia CATI 
 ·         obserwator dla wszystkich stanowisk 

Nasza firma proponuje swoim Klientom kompleksowe rozwiązania w przygotowaniu i realizacji projektów wykonywanych techniką CATI lub CAWI od fazy tworzenia scenariusza projektu, poprzez dobór grupy docelowej i przeprowadzenie wywiadów z użyciem opracowanego kwestionariusza, aż po raport wynikowy zawierający zaawansowane analizy zebranych danych.  

Przykłady badań opinii społecznej realizowanych metodą CATI lub CAWI w naszym studio: 
 ·       ewaluacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - 
          [badania ankietowe beneficjentów], 
·         sondaże opinii publicznej, 
·         konsultacje społeczne, 
·         badanie satysfakcji mieszkańców, 
·         badanie jakości obsługi klienta, 

Przykłady badań marketingowych realizowanych metodą CATI lub CAWI w naszym studio: 
·         badanie satysfakcji klienta,
·         rozpoznawalności marki, 
·         badania opinii o produktach,
·         telefoniczne badania rynku, 
·         badanie przyczyn rezygnacji klientów ze świadczonych usług. 

 

 

 

2. Telesprzedaż i telemarketing

Telesprzedaż i telemarketing  to metoda pozwalająca na precyzyjne i efektywne dotarcie do potencjalnego klienta w wybranym segmencie, oraz umożliwiająca odbiór bezpośrednich reakcji klientów na działania firmy.. Zadaniem telemarketingu jest skuteczna komunikacja firmy z otoczeniem głównie za pomocą telefonu. Istotnym elementem akcji telemarketingowych jest tworzenie raportów zawierających bilans przeprowadzonych kontaktów, pozwalających na wnikliwą ocenę kampanii.

 

 

 

 


Przykłady zastosowania telemarketingu naszym call center:
 ·         sprzedaż nowych produktów i usług,
 ·         przedłużanie umów klientom z rynku prywatnego i biznesowego,
 ·         sprzedaż uzupełniających usług i towarów
 ·         reklama produktów i usług,
 ·         nabór klientów, uczestników szkoleń,
 ·         przekazywanie wiadomości dotyczących działalności firmy bądź produktów. 
 

3. Budowa i zarządzanie bazami danymi

Firma InfoAudit Sp. z o.o. proponuje także usługi aktualizacji lub budowy baz danych np. o klientach lub potencjalnych klientach Państwa firmy. Aktualna i precyzyjna baza danych  na temat klientów stanowi obecnie podstawę skutecznych działań marketingowych i sprzedażowych.

Przykłady usług oferowanych w zakresie baz danych: 
 ·         tworzenie list adresowych i baz danych, .
 ·         weryfikacja baz już istniejących,
 ·         rozbudowa baz danych,
 ·         zarządzanie bazami danych. 

 
4. Kampanie mailingowe

Mailing / Kampanie mailingowe to jedno z najczęściej stosowanych narzędzi marketingu internetowego. Komunikacja z odbiorcami odbywa się tutaj poprzez pocztę elektroniczną w sposób bezpośredni, dlatego kampanie mailingowe są niezwykle skutecznym sposobem nawiązywania oraz podtrzymywania relacji z Klientami.

Kampanie e-mailingowe mogą przyjąć charakter usług ad hock, ale także formę systematyczną np. w postaci Newslettera.

Obecnie dysponujemy bazą ponad 230 000 podmiotów – (Sp.z o.o.)

Przykłady usług oferowanych a w zakresie kampanii e-mailingowych:
 ·         przygotowanie opracowanie treści i grafiki tekstów,
 ·         zdefiniowanie odbiorców kampanii mailingowej oraz przygotowanie wysyłki,
 ·         uruchomienie kampanii mailingowej,
 ·         śledzenie efektów kampanii mailingowej,
 ·         przygotowanie raportu statystycznego efektywności kampanii mailingowej.
Do g�ry
Strefa Klienta