O firmie Kontakt
O nas
Jesteśmy firmą audytorsko - doradczą posiadającą największe i najdłuższe w Polsce doświadczenie w realizacji audytów projektów finansowanych z EFS i EFRR. Nasi pracownicy i współpracownicy prowadzą audyty funduszy unijnych (m.in. SPO RZL, ZPORR, SPOT, EQUAL, POKL i POIG) nieprzerwanie od 2000 roku. Wypracowaliśmy metodykę i specjalistyczne narzędzia usprawniające proces audytu oraz skracające jego przebieg przy zachowaniu standardów i wymaganej jakości.

Oferujemy również nasze usługi w zakresie ewaluacji projektów oraz programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej na każdym etapie realizacji projektu. Stosujemy procedury i standardy badań ewaluacyjnych zgodne ze standardami i wytycznymi Instytucji Zarządzających programami UE. W związku z naszym doświadczeniem audytorskim włączamy do nich elementy zadań wymaganych w szczegółowych umowach o przeprowadzenie audytu projektów finansowanych ze środków unijnych. Szczegółowy przebieg badania dostosowujemy do każdego z projektów indywidualnie, po konsultacjach z zamawiającym.

Interdyscyplinarny charakter zespołu gwarantuje kompleksową obsługę klientów w zakresie audytu i ewaluacji. Zatrudniamy audytorów posiadających certyfikaty międzynarodowe CIA, CISA, CISM, CGAP, biegłych rewidentów, audytorów mających zdany egzamin w Ministerstwie Finansów, a także doświadczonych specjalistów ds. ewaluacji projektów i programów współfinansowanych ze środków unijnych. Nasz profesjonalizm, kwalifikacje i doświadczenie potwierdzamy uzyskiwanymi referencjami i wciąż nowo pozyskiwanymi klientami.

Wszystkie nasze publikacje są dostępne w sprzedaży również u naszego partnera w Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki
 

 

Do g�ry
Strefa Klienta